LithuanianEnglish (United Kingdom)German (Germany-Switzerland-Austria)

Video from 2012

Get Adobe Flash player
Banner
Banner
Kęstutis Čeponis - Lietuvi, Kovo 11-ąją ateik ir stok greta Lietuvio!
Wednesday, 06 March 2013 10:31
DSC_0002k

– Šiandien esame labai atviri viso pasaulio įtakoms. Ar Lietuvybė – lietuvių kalba, tautosaka, tradicijos – atsilaikys?

– Tai, ką Jūs pavadinote įtakomis, aš pavadinčiau imperializmu: jis puola, spaudžia mūsų kalbą, nacionalines tradicijas, mes nuolankiai paklūstame, mes jau lyg ir gėdijamės savo istorijos, papročių ir tradicijų, lietuviškumo...

Kad tik greičiau atsikračius tų nelemtų tautinių savybių ir patirčių, kad tik greičiau tapus tais Vakarais, mėgdžiojančiais, bet – Vakarais...

Justinas Marcinkevičius, "Žodžiai Lietuvai"

-------------------------------------------------------------------------

Draudimas Lietuviams žygiuoti Kovo 11-ąją bei numatyta taip vadinamųjų „mažumų“ orgija (skambiai vadinama „paradu“) Vilniuje parodė visai Lietuvai "kas yra kas" Lietuvių Tautos sukurtos Valstybės dabartinėje ir buvusioje valdžioje. Ir tai labai puiku - nes išjudino net tuos, kurie visai jau buvo apkerpėję. Tame tarpe ir konservatorių - krikščionių demokratų partijoje, kurioje dabar jau greit įvyks labai rimti pokyčiai. O šį kartą visi labai akivaizdžiai pamatė, jog "dešinieji" ir "kairieji" - tai sena pasaka nieko dar nesuprantantiems vaikams. Pamatė, jog realiame gyvenime iš tikrųjų yra tautiniai patriotai (nacionalistai), tarnaujantys savo Tautai ir Valstybei, ir homoseksualiniai liberalkosmopolitai (liberastai), tarnaujantys tiems, kas jiems moka daugiau.

Visi pamatė ir tai, jog Kubilius su visa jo liberastų gauja, užgrobę valdžią konservatorių partijoje, bei iš bolševikų „persidažę“ Butkevičiaus socdemai su savo ruslenkiškais „sąjungininkais“ jau baigia visiškai sugriauti Lietuvių Tautos sukurtą Lietuvišką Valstybę, o pačią Lietuvių Tautą stengiasi išvyti elgetauti į užsienius, kad Lietuvoje liktų kuo mažiau žmonių, sugebančių ir pajėgiančių pasipriešinti „raudonai-žydriems“ liberastams.

Dabar daugybė žmonių suprato, jog tikriems konservatoriams - krikdemams - tautininkams ir visiems kitiems padoriems, doriems bei sąžiningiems žmonėms reikia ne skaidytis, o būtina apsivalyti nuo įvairių Lietuviškų partijų vadovybėje sulindusių iškrypusių liberastų, suteršusių šias partijas, pakeisti jų liberastinę vadovybę ir sukurti vieną galingą lietuvišką tautinę - patriotinę partiją. 

Šis ypatingai niekingas ir niekšingas, persidažiusios į "žydrąją", bolševikinės valdžios „teisminis“ draudimas akivaizdžiai parodė tai, kas jau seniai vyksta Lietuvių Tautos sukurtoje Valstybėje - po 1990 m. kovo 11 kiekvienais metais vis stiprėja "šliaužianti žydrai-raudona kontrrevoliucija", kurią nuosekliai vykdo aršūs mūsų Tautos ir mūsų atkurtos Lietuvių Tautos Valstybės priešai - tie patys, kuriuos mes taip mielaširdingai (ir kartu taip naiviai) „neišbolševikinome“1990-1993 m.

Todėl dabar Kovo 11-ąją taip sunkiai iškovotą Laisvę ir vėl privalome apginti nuo šių suįžūlėjusių niekšų pasikėsinimų, o tam būtina mums visiems susivienyti į vieną galingą Lietuvišką jėgą, kuri sutraiškys visus niekingus Tautos ir Valstybės priešus.

Visi garbę ir sąžinę išsaugoję Lietuviai, visi, kam rūpi Lietuvos Laisvė, Nepriklausomybė ir Lietuvybės likimas mūsų sukurtoje Valstybėje, privalome susivienyti, nepaisydami jokių smulkių nesutarimų - Lietuva pavojuje, ir priešas jau ne šalia pilies vartų, o mūsų Tautos pilyje.

Visokie niekingi vietiniai išdavikai ir šlykštūs užsienio gaivalai siaubia mūsų Tėvynę, o mes tylime. Kiek mes dar tai kentėsime?

Lietuviai, ir vėl atėjo laikas dar kartą apginti Lietuvių Tautos ir Lietuvos Valstybės Garbę, Laisvę ir Nepriklausomybę!!!


Po tokio niekingo ir niekšingo "lietuviško teismo sprendimo" kiekvienas Tautos Garbę ir Laisvę mylintis Lietuvis nedvejodamas ateis Kovo 11 į Katedros aikštę su Tautine ar Vyčio vėliava.

Praeis daugybė metų ir jis galės išdidžiai pasakyti savo anūkams - aš irgi buvau tą šventą Lietuvių Tautai dieną Vilniuje, Katedros aikštėje, 2013 m. kovo 11 d. 

Neišsigandome rusų tankų ir OMON'o 1991 m. sausio 13 d. - neišgąsdins ir visokių užsieninių žydų zurofų-kacų nupirkti vietiniai šlykštūs vergai-padlaižiai.

Išvada:

Šiandien žydrai-raudona bolševikinė valdžia sau išsikasė tokią gilią kapo duobę, kurioje ji ir bus amžiams palaidota.

Lietuvi, stok greta Lietuvio!!!

Už Tautą, Laisvę ir Tėvynę!

Lietuva - Lietuviams! Lietuviai - Lietuvai!

NE - Rytams ir Vakarams, Lietuva – Lietuvos vaikams!

Prieš iškrypusio "Jievrosojuzo" komisarų diktatūrą!

 

Video from 2011

Get Adobe Flash player

Push "Like" button

Banner© 2012 Lietuvių Tautinis Centras | Visos teisės saugomos. El. p. info@tautiniscentras.lt, tel. (8 652) 366 30