LithuanianEnglish (United Kingdom)German (Germany-Switzerland-Austria)

Video from 2012

Get Adobe Flash player
Banner
Banner
Bolševikai tegul žino
Wednesday, 15 February 2012 03:09

Bolševikai tegul žino,
Kad dar kartą žygis bus.
Iš miškų ir iš beržynų
Vyrai jiems paruoš kapus.

Velnias buvo juos išnešęs,
Bet sugrįžo alkani.
Neprašytas mums ne svečias,
Pavaišinsim mirtimi.

Ir sustos prie vyro vyras,
Vėl trispalvė plevesuos.
Ką lig šiol globoja girios
Tie stos ginti Lietuvos.

Kils kaip žiedas dobilėlio,
Mūs brangi tėvų šalis.
Vėl bus laisvas artojėlis,
Vėl gyvenimas atgis.

Už kiekvieną kraujo lašą,
Bolševikai užmokės.
Tegul savo saulę neša,
Jie į Azijos gelmes. 

Video from 2011

Get Adobe Flash player

Push "Like" button

Banner© 2012 Lietuvių Tautinis Centras | Visos teisės saugomos. El. p. info@tautiniscentras.lt, tel. (8 652) 366 30