LithuanianEnglish (United Kingdom)German (Germany-Switzerland-Austria)

2012-ųjų eitynės

Get Adobe Flash player
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Edmundas Girskis - Ar pasinaudosime proga, patriotai?
2009-03-16
pirmyn1

Viskas. Jie galutinai susikompromitavo. Savaitė prieš šių metų Kovo 11-ąją virto keisčiausių pareiškimų ir nesuprantamų gatvės akcijų dienomis. Visiškai sutepę „tolerancijos“ ir „žmogaus teisių“ terminus, „tolerastai“ parodė tikruosius savo veidus, politinius savo tikslus slėpdami po minėtais terminais.

Komunistuojantys draugai iš anarchija.lt raudonojo kampelio, besižavintys ekstremistų išpuoliais, karo nusikaltėliais ar teroristinėmis šaltojo karo laikų organizacijomis, apdainuojantys kiekvieną kriminalinį raudono atspalvio nusikaltimą ar teroristinį aktą, puolė verkt, jog Lietuvoje mažai demokratijos. Žmogaus teisių institutai ir panašūs Briuselio išlaikytiniai, sužinoję apie tai, jog Lietuvos jaunimas švęs Kovo 11-ąją, nutarė ją sabotuoti, reikalaudami leisti švenčiančią sostinę pamaloninti maršais, kurie per savaitę bent keletą kartų pakeitė pavadinimus.

Tai jie už toleranciją, tai prieš fašizmą, galiausiai nusistovėta ties pavadinimu „Už Lietuvą – Visiems“. Ir kodėl gi tie institutai niekada, per devyniolika mūsų laisvės metų nėra prašę leidimo surengti jokios patriotinės akcijos? Atsakymas paprastas – prašyta ir melsta, jog leidimo negautų, jog po to galėtų visa gerkle skalambyti Vakarams, kad siųstų daugiau finansų – Lietuvoje trypiamos „žmogaus teisės“...

Galiausiai įvairūs arkadijai-komediantai spjaudėsi krauju, žaibuodami neapykanta lietuviams ir lietuviškumui. Sulaukus didingosios Kovo 11-osios, maskaradas pasiekė viršūnę. Minėtieji komunistai, petys petin su keliais homoseksualų „aktyvistais“ ir „pasyvistais“ lakstė po Vilnių su karstu, susirūpinę demokratijos padėtimi.

Galiausiai „teisių diktatūros“ smogikai puolė patriotų eitynes, bandydami visaip išprovokuoti agresyvius veiksmus savo pačių atžvilgiu. Homoseksualistų vėliavos, angliški plakatai, kurie pagal planą turėjo būti atimti ir viešai sudraskyti, rėmėjus iš Briuselio turėjo aiškiai įtikinti – finansų skiriame per mažai. Deja, provokacija nepavyko, aktyvistams teko šliaužti eisenai iš paskos ir kažką neaiškaus vapėti į megafoną. Kovotojai prieš fašizmą šiemet patys save nokautavo, o patriotiškas jaunimas nuplovė gėdą, žiniasklaidos užtrauktą po praeitų metų nesankcionuotų eitynių.

Į priekį, į priekį žengia patriotai,
Putojasi iš pykčio „liberastai“ idiotai!

Tačiau apie ką gi šitas mano rašinėlis? O jis skirtas kiekvienam jaunam Lietuvos patriotui. Broliai ir sesės bendražygiai! Šiandien, po ilgų metų antipatriotinės propagandos, mes pagaliau pakreipėme viešąją nuomonę į savo pusę. Atlaikėme milžinišką „laisvosios žiniasklaidos“ purvo laviną, atlaikėme apklausas ir teismus, surengėme ne vieną „švarią“ akciją, ir to užteko – mes sulaukėme visuomenės palaikymo.

Atkreipkite dėmesį, kokia isterija kilo po praeitų metų eitynių. Nebuvo nė vieno leidinio, kurio vedamojo straipsnio nepuošė pikti kraugeriai „fašistai“ ir ašarojanti Bernyn. Taip, praeitais metais susikompromituota. Padarytos išvados, pasimokyta, pasiruošta ir šiemet pasirodyta švariai ir didingai.

Šiemet antipatriotinius straipsnius, komentarus, susirūpinimus ar paverkšlenimus berašo tik įvairių lygų, institutų ar kokių ten stebėtojų aktyvas. Žmonės, degantys neapykanta tautų Europai ir lietuviškai Lietuvai. Suprantama, mes renkamės savo, jie – savo. O spauda įvairias akcijas nušviečia daugiau ar mažiau teigiamai.

Žinoma, neretame leidinyje mes išvysime susirūpinusius „fašizmo“ grėsme veidelius, kaip antai Sausio 13-osios aukų pagerbimo eisena išvadinta „skinų surengta provokacija“ ar pan. Tačiau bendra nuomonė, kurią labai atspindi interneto karaliai – komentatoriai, yra prieš antipatriotinę isteriją. Netikite – pasiskaitykite. Burnojantys apie fašizmo grėsmę – tai vienos, tai kitos lygos atstovai, prijaučiantys ar išlaikytiniai.

Taigi, patriotai, ar nepraleisime puikios progos? Šiandien, kai dauguma Lietuvos mąstančių žmonių yra mūsų pusėje, ar nesugriausime šios teigiamos nuomonės ir palaikymo neapgalvotais ar nusikalstamais veiksmais? Ar sugebėsime neužmigti ant laurų ir įvairių akcijų ir renginių metu dar labiau stiprinti patriotinio jaunimo frontą? Žygiavome, sodinome medžius, kėlėme inkilus, aukojome kraują, rengėme šventes, minėjimus ir koncertus – NESUSTOKIME!

Metai, palyginti su keletu apatiškai praėjusių, buvo veiklūs ir patriotiški. Susikūrė LTC, jaunimas ėmėsi darbo. Tad kviečiu kiekvieną Lietuvos sūnų ir dukrą atsakyti į paprastą klausimą – ar tikrai aš atiduodu duoklę Tėvynei? Kviečiu visus ramiai apgalvoti, ar tikrai atiduodate Tėvynei tiek, kiek deklaruojate?

Raginu kiekvieną pagal išgales prisidėti prie patriotinio judėjimo Lietuvoje. Veiklos barai neaprėpiami. Stenkis kuo aktyviau dalyvauti visose nacionalistų organizuojamose akcijose, renginiuose. Niekada nepasiduok pasyvumui ir tingumui – mūsų priešai to ir telaukia. Atiduok savąją duoklę Lietuvai.

Įvairios organizacijos, kurios deklaruoja tautišką veiklos liniją, tik ir laukia, kol tu pasirinksi vieną jų. Neformali internetinė žiniasklaida kviečia kiekvieną prisidėti prie atsvaros nupirktai Lietuvos „oficialiajai“ žiniasklaidai. Frontas platus, tačiau jam reikia tavęs. Pagalvok apie tai!

Tūkstantmetėje, mus įpareigojančioje Lietuvos kovų istorijoje mes matome vieną tendenciją. Lietuvos niekada negelbėjo jokios sąjungos, aljansai ir kitos ekonominiu pagrindu sukurtos konjunktūros. Visi jie tik atvesdavo į chaosą, suirutę ir nutautinimą. Lietuvių tautos išlikimo garantas – lietuvis. Visais laikais kovos smaigalyje stovėjo paprastas lietuvis artojas, savo žemę mylintis labiau už visus pasaulio turtus.

Šiandien, supant globalizmo grėsmėms, mums kaip niekada reikia asmenų, stojančių į šią nelygią kovą prieš klanus, aljansus ir grupuotes, siekiančias pavergti viso pasaulio tautas. Tik laisvas, susipratęs ir patriotiškas lietuvis gali pasakyti galingą NE. Kviečiu visus savyje atrasti pasiaukojimo dvasią, vedusią sukilėlius, vedusią partizanus, šaukiančią mus visus ir dabar.

Lietuviai patriotai, stokime į kovą su tautų naikintojais! Nelikime abejingi, nelikime pasyvūs – tai blogiausias kelias.

 

2011-ųjų eitynės

Get Adobe Flash player

Spausk "Patinka"

Reklaminis skydelis© 2012 Lietuvių Tautinis Centras | Visos teisės saugomos. El. p. info@tautiniscentras.lt, tel. (8 652) 366 30