LithuanianEnglish (United Kingdom)German (Germany-Switzerland-Austria)

2012-ųjų eitynės

Get Adobe Flash player
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Arūnas Gumuliauskas - Nepainiokime terminijos...
2011-03-13

gumuliauskas01

Kovo 11-osios eisena centrine sostinės gatve sukėlė isteriją kai kuriose žiniasklaidos priemonėse.
Prapliupo kaltinimai nacizmo, fašizmo propagavimu. Šią poziciją parėmė gerai žinomi šalyje komunistuojantys elementai bei kosmopolitai. Tik gaila, kad visi jie susipainiojo terminijoje. Nedovanotina, kada nacionalizmas tapatinamas su nacizmu, o globalizacija – su globalizmu. Nacionalizmas plačiąja prasme reiškia pagarbą, meilę savo gimtajai kalbai, istorijai, papročiams, pagaliau Tėvynei.

Su juo mes siejame XIX a. tautų pavasarį, lietuvių tautinio atgimimo sąjūdį. Be nacionalizmo nebūtų buvę Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios aktų. Geriausiu pavyzdžiu šia prasme mums visiems buvo poetas J. Marcinkevičius, kuris iki pat paskutinės gyvenimo akimirkos puoselėjo gimtąją kalbą. Tai kas atsitiko Lietuvoje, kad čia nebeliko vietos sveikam nacionalizmui? Tenka konstatuoti, jog mūsų šalyje viešąją erdvę baigia okupuoti neoliberalai, propaguojantys globalizmą. Viena svarbiausių pastarojo išraiškų yra kosmopolitizmas. Jį galima tapatinti su komunistiniu internacionalizmu. Skirtumas čia tik toks, kad internacionalizmą komunistai bruko jėga, o kosmopolitizmą neoliberalai plėtoja pinigų pagalba. Štai kodėl nacionalizmo vienodai nekenčia tiek komunistai, tiek neoliberalai. Gaila, kad kosmopolitizmas (ne be ministerijos pagalbos) vis labiau įsigali švietimo sistemoje. Iš aukštų tribūnų jau niekas neberagina sustiprinti patriotinį auklėjimą mokykloje. Nebeliko ir tautinės mokyklos koncepcijos. Todėl jaunimas, norintis puoselėti tautines vertybes, dažnai atsiduria gatvėje ir pakliūna į įvairaus plauko radikalų rankas.
Nepriklausomybės atkūrimo proga surengtame minėjime Seime jo pirmininkė I. Degutienė kvietė visus sugrįžti prie Kovo 11-osios dvasios. Šį raginimą reikėtų suprasti, jog atėjo metas susigrąžinti sveiką nacionalizmą.


Specialiai Krašto Naujienoms
 

Arūnas Gumuliauskas gimė 1958 m. rugpjūčio 10 d. Kaune. 1976 metais baigė Kauno 1-ąją vidurinę mokyklą ir tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universitetą, kurį baigė 1981 m. įgydamas istoriko specialybę.
Nuo 1981 m. pradėjo dirbti Šiaulių pedagoginiame institute dėstytoju.
1984-1987 m. mokėsi Vilniaus universiteto aspirantūroje. 1987 m. apgynė istorijos mokslų kandidato disertaciją ir sugrįžo dėstyti į Šiaulių pedagoginį institutą. 1988 m. suteiktas docento vardas.
1993-1995 m. stažavosi ir dėstė Varšuvos universitete. Buvo dienraščio „Šiaulių kraštas" korespondentu Lenkijoje, ilgą laiką buvo šio laikraščio politiniu apžvalgininku. Kalba lenkiškai, vokiškai, rusiškai, angliškai.
Prasidėjus atgimimo laikotarpiui, įsijungė į LP Sąjūdžio veiklą. Dalyvavo LPS Šiaulių miesto tarybos darbe, buvo LPS steigiamojo suvažiavimo mandatų komisijos narys. Tuo metu parašė bene pirmuosius Lietuvos istorijos vadovėlius („Besidomintiems Lietuvos istorija", „Nuo valstybės sukūrimo iki atkūrimo", „Lietuvos istorija 1915-1953" ir kt.)
2000 m. įstojo į Lietuvos centro sąjungą. Tais pačiais metais buvo išrinktas Lietuvos centro sąjungos Šiaulių miesto tarybos nariu.
2002 m. Lietuvos centro sąjungos sąraše buvo iškeltas kandidatu į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narius. 2003 m. buvo Nacionalinės centro partijos steigėjas. Šiuo metu yra jos vicepirmininkas, politinės tarybos narys, Nacionalinės centro partijos Šiaulių miesto skyriaus pirmininkas.
Net 28 savo gyvenimo metus buvo susijęs su krepšiniu. 1985 m. tapo Lietuvos čempionu. Žaidė Kauno „Žalgirio", Vilniaus „Statybos", Panevėžio „Lietkabelio", Šiaulių „Kelininko" komandose. Už sportinius laimėjimus buvo suteiktas sporto meistro vardas.
Šiuo metu dirba Šiaulių universiteto Istorijos katedroje docentu.

 

2011-ųjų eitynės

Get Adobe Flash player

Spausk "Patinka"

Reklaminis skydelis© 2012 Lietuvių Tautinis Centras | Visos teisės saugomos. El. p. info@tautiniscentras.lt, tel. (8 652) 366 30