LithuanianEnglish (United Kingdom)German (Germany-Switzerland-Austria)

2012-ųjų eitynės

Get Adobe Flash player
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Interviu su Aušriu Kriščiūnu - Tynta
2012-02-22
A_Krisciunas_180

Gerb. Aušry, esate Lietuvoje žinomas „šoumenas“, bendraujate su įvairiausiais žmonėmis, tačiau mus domina, kodėl pasirinkote ne itin populiarią tautinę kryptį politikoje?


Mano tėvai mane auklėjo patriotiškai. Jau 1981 m., kai mokiausi Vilniaus Antano Vienuolio vidurinėje (berods buvau septintokas), muzikos mokytojas Lukoševičius „netyčia“ ant stalų paliko keletą smetoniškų brošiūrų su tautine giesme. 

Mokiniai vaikščiodavo įsisegę savadarbes trispalves į atlapus, pvz.: tuo metu buvo madingos pankų „grafkės“ – sumauni geltoną, žalią, raudoną karoliukus ant „segtukų“ ir va tau trispalvė... Taip pat, dar būdami moksleiviai, įkūrėme pasipriešinimo komunistams grupelę. Iš knygynų vogdavom kompartijų ir suvažiavimų brošiūras, o iš jų užmiestyje kurdavom laužus.

  

Tai, vadinasi, šeima Jus patriotiškai auklėjo?

   

Be jokios abejonės. Senelis, kažkada tarnavęs Vietinėje rinktinėje, vėliau pabėgęs iš Jurbarko rajono (po karinės formuotės paleidimo) į Anykščius, dirbo mokytoju. Dieną bendraudavo su rusų karininkais (aerodromas buvo kažkur ten), vakare arba naktį teikdavo pagalbą ir informaciją partizanams... Senelio brolis buvo išvežtas į Sibirą, kitas iš dipukų stovyklos emigravo į Kanadą... Dar vaikas būdamas, mačiau nuo kokių kančių mirė senelio brolis, kuris Uralo kasyklose „gavo“ vėžį... Girdėjau visas istorijas ir užstalės dainas...

   
Mano tėvai taip pat buvo aršūs Lietuvos patriotai.. Nežinau ko nespėjo papasakoti tėvas, tačiau 1991 metais, jis su kitais pralamento  gynėjais ruošėsi rezistencijai – kažkur miškuose slėpė ginklus, kažką kasė, rausė... Mama, buvo atkurtos Lietuvos gan aukšta policijos pareigūnė, per sausio įvykius įtraukta į likviduojamųjų sąrašus. P.s. abu mano tėvai buvo kompartijos nariais, kurie užsiėmė destrukcine veikla iš vidaus...


Kaip manote, ar trūksta patriotiškumo Lietuvoje, ypač jaunimo tarpe?

   
Jaunimas per mažai žino istoriją, per mažai ja domisi. Daugeliui grėsmės atrodo kaip diedukų prasimanymas, jau nebeaktualus šioms dienoms... Nebesuvokiama,  kad  1917, 1940, 1945 – 1963 metų įvykiai gali bet kada pasikartoti...

   
Ar reikalingas tautinis jaunimas Lietuvoje? Kodėl jis yra šmeižiamas?

   

TAIP, JIS REIKALINGAS. Puolamas todėl, kad su laiku keičiasi okupantų kovos būdai... Anksčiau, senovėje, atimdavo maistą, vėliau iššaudydavo vyrus... Suvokę, kad ekonomiškai neapsimoka – prasidėjo okupacijos ir inkorporacijos. Dabar naujas amžius - technologijų. Tauta, o ypač jos pažeidžiamiausia dalis – jaunimas  yra kontroliuojamas (ar bent jau  bandoma jį kontroliuoti) per būsto paskolas (švedai), per pragyvenimo sąlygas (rusai – dujos, kuras) ir per žiniasklaidą („briuselio kopūstai ir Co.“), neigiamai nušviečiamas jaunimo tautinis bruzdėjimas... Nužudysi patriotizmą – nužudysi tautą.

   

Ką manote apie tautinio jaunimo ir LTC rengiamas eitynes didžiausiuose šalies miestuose Vasario 16 ir Kovo 11, kuriose jaunimas (ir ne tik) savaip pamini šias Lietuvos valstybei svarbias datas? Kaip manote, kodėl jiems neužtenka jau esamų valstybinių švenčių ir minėjimų?

   

Apie tai jau buvo daug kalbėta. Eitynės, jei jos neskatina smurto, ir nepažeidžia galiojančių LR įstatymų yra sveikintina. Visais laikais, visos civilizacijos, savo džiaugsmą ir pritarimą išreikšdavo eitynėmis, žaidynėmis ir panašiai... Tai yra iniciatyva „iš apačios”, o ne esami renginiai t.y. nuleisti „iš viršaus“... Kauno miesto savivaldybės organizuojame Vasario 16 minėjime, Muzikiniame teatre, tilps ne daugiau kaip 1000 išrinktųjų... Tautiškumui jėgų opozicijos noras sukompromituoti ar sutrukdyti patriotiškas eitynes nėra naujiena. Tiesiog matome įvairiausių antiglobalistų, ultra-žaliųjų ir visų kitų veiksmus užsienio renginiuose. Ne veltui „antifa“ savo puslapiuose atvirai moko kaip reikia smurtauti, paralyžiuoti teisėsaugos darbą, kaip pasigaminti molotovo kokteilį ir t.t. Kieno pinigai – tokia ir muzika užsakoma... Juk kažkada krikščionys, savo ekspansijos metu, savo naująsias šventyklas statydavo ant sugriautų šventyklų vietų. Sugriausi tautos šventę – sugriausi tikėjimą ir tautą.

   
Ar jaunimas turėtų labiau domėtis valstybės politinėmis aktualijomis, galbūt turėtų keisti požiūrį į politiką, patiems joje dalyvauti?

    

Manau kad taip. Juk visada jaunesnė karta keičia vyresniąją, todėl būtų gerai, kad atėjus  keitimosi  laikui , jaunimas būtų pasiruošęs. Lygiai taip, kaip krepšinyje.

    
Ko palinkėtumėte kiekvienam lietuviui brangios šventės - Kovo 11-osios, proga?

   
Noriu palinkėti daugiau žinių ir optimizmo. Mūsų ateitis – mūsų rankose... Jei nejaučiate atsakomybės už save – pagalvokite apie savo vaikus ir vaikaičius. Taip pat galite pakelti alaus bokalą ir į mano sveikatą – mano gimtadienis kovo 11-ąją.

  

  
Kalbėjosi Tadas Dapšys


Lietuvių Tautinis Centras (LTC)

 

2011-ųjų eitynės

Get Adobe Flash player

Spausk "Patinka"

Reklaminis skydelis© 2012 Lietuvių Tautinis Centras | Visos teisės saugomos. El. p. info@tautiniscentras.lt, tel. (8 652) 366 30