LithuanianEnglish (United Kingdom)German (Germany-Switzerland-Austria)

2012-ųjų eitynės

Get Adobe Flash player
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos pareiškimas
2012-03-02
ltjs

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje pilna pareiškimų ir spekuliacijų dėl patriotinių jėgų organizuojamų eitynių. Visokie zurofai, kacai, mickievičiai ir kiti panašaus plauko mūsų Tautos ir Valstybės šmeižikai kursto nesantaiką bei sumaištį Lietuvoje ir pasaulyje. Iškrypėlius propaguojančios organizacijos kovo 11-ąją rengia alternatyvias  eitynes, į kurias bando privilioti ir padorius, bet suklaidintus mūsų tautiečius.

Matydama tokias tendencijas ir norėdama iš anksto užbėgti galimoms provokacijoms  ir etikečių klijavimui Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga skelbia pareiškimą apie požiūrį į kraštutines ideologijas.Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos

Pareiškimas

Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga (toliau LTJS) smerkia įvairių prieštaringai vertinamų visuomenės veikėjų siekį kompromituoti tautinių jėgų organizuojamas Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios Patriotines eitynes.

Kadangi esame Vasario 16-osios eitynių rengėjai ir vieni iš Kovo 11-osios Patriotinių eitynių organizatorių, mums yra svarbu, kad šie renginiai nebūtų šmeižiami bei žeminami. Norėdami užbėgti už akių tolesnėms provokacijoms ir šmeižto kampanijoms, skelbiame šį pareiškimą.

LTJS yra jaunimo organizacija, kurios pagrindinis tikslas yra visam Lietuvos jaunimui priminti tautines vertybes, skatinant Tėvynės meilę, pagarbą gimtajai kalbai ir papročiams, pilietiškumą, iniciatyvumą ir aktyvumą visuomeninėje, socialinėje ir kultūrinėje srityse.

Mes stengiamės sugrąžinti žmonėms pasitikėjimą savimi ir Lietuva, pradėdami nuo jaunuomenės, kuri ir kurs mūsų Valstybės ateitį.

Mes atsiribojame nuo bet kokių totalitarinių ideologijų ir smerkiame kraštutines pasaulėžiūras - kosmopolitizmą ir šovinizmą. Šovinizmas supriešina žmones, žemindamas kitas tautas ir pripažindamas tik savosios vertę. Kosmopolitizmas atmeta visų pasaulio tautų reikalingumą ir nori suformuoti mankurtišką darinį - nutautusių pasaulio piliečių identitetą.

LTJS griežtai smerkia „raudonąjį“ bolševizmą ir „rudąjį“ nacizmą, nes šias dvi pražūtingas ideologijas skelbusios valstybės buvo okupavusios mūsų Tėvynę ir naikino mūsų Tautą.

Taip pat smerkiame imperializmą ir globalizmą, nes šios dvi ideologijos graso pasaulio tautų laisvei ir suverenitetui, nepripažindamos savaiminės visų tautų vertės ir prigimtinės teisės į savarankišką nepriklausomą tautinę valstybę.

Mums nepakeliui su anarchijos ir libertarizmo idealus išpažįstančiomis srovėmis, nes jos asmenį iškeldamos aukščiau Tautos ir Valstybės, pamina prigimtinę visų tautų vertę ir jų teises, taip pat skaldo visuomenę.

LTJS atsiriboja nuo judėjimų, grupių ir asmenų, kurie savo veiksmais ar viešomis pažiūromis atstovauja bet kuriai iš šių ideologijų.

LTJS pirmininkas
Julius Panka

  
www.tautosjaunimas.lt
 

2011-ųjų eitynės

Get Adobe Flash player

Spausk "Patinka"

Reklaminis skydelis© 2012 Lietuvių Tautinis Centras | Visos teisės saugomos. El. p. info@tautiniscentras.lt, tel. (8 652) 366 30