LithuanianEnglish (United Kingdom)German (Germany-Switzerland-Austria)

2012-ųjų eitynės

Get Adobe Flash player
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Interviu su Gintaru Songaila
2012-03-03
g_songaila

Gerbiamas Gintarai, gruodžio 17-toji  - Tautininkų sąjungos suvažiavimas. Sausio 13-toji - dokumentų pateikimas Teisingumo ministerijai, o Vasario 16-tosios išvakarėse žinia apie partijos įregistravimą. Ar šie simboliai atsitiktiniai?


Tautininkų sąjungos atkūrimas – ne atsitiktinis. Gražu, kad mūsų veiksmai sutampa su reikšmingomis Lietuvai datomis.  Į pirmas dvi datas mes atsižvelgėme, o Tautininkų Sąjungos įregistravimo diena priklausė jau tik nuo Teisingumo ministerijos bei Registrų centro.

  
Visoje Europoje jaučiamas tautinių jėgų populiarėjimas. Europa renkasi savo kelią? Ar tai aktualu ir Lietuvos situacijai?


Visoje Europoje grįžtama prie tautinės valstybės idėjos, prie pamatinių kiekvienos šalies vertybių, kurias pastaraisiais dešimtmečiais mėginta išplauti prisidengiant Europos integracijos idėjomis. Lietuvai tai dar aktualiau, nei daugeliui kitų Europos valstybių, nes kosmopolitizmas ir savinaika joje pažengė itin toli.

  

Nepriklausomybės akto signataras R. Ozolas teigia, kad „politiką, kaip atsakingą darbą, kompromituoja kolaborantai, ją niekina, versdama klounadomis“, todėl tai esą atstumia patriotiškus ir jaunus žmones „eiti į politiką“. Ar yra pagrindo taip manyti?


Tie, kurie kompromituoja Lietuvos politiką – nebūtinai yra „kolaborantai“, jie dažnai būna tiesiog egoistiški plepiai, kurie naudojasi tuo, kad didžioji tautos dalis apie tai, kas vyksta, negauna teisingos informacijos, yra pasimetusi, turi trumpą atmintį. Pastarąjį dešimtmetį „klounada“ politikoje pasiteisino ta prasme, kad tokiu stiliumi leido nemažai daliai politikų išsilaikyti ant vandens, gaudyti protesto balsus. Sutinku su mintimi, kad jaunimui reikia aktyviai eiti į politiką. Skatinčiau imti į savo rankas Lietuvos politiką ypač tuos, kurie pasiryžę nutraukti gėdingą nesugebėjimą tvarkytis savo šalyje. Nepaisant to, kad didelė dalis jaunimo išvažiavo, Lietuvoje gabių žmonių dar daug.


Šimtai žmonių, švenčiantys ir dainuojantys eisenoje yra įvardinami radikalais. Konservatorių partijoje, šalia kitų nesutinkančių su TS-LKD politka, buvote įvardinti radikalais, partijos „talibanu“. Kaip yra iš tiesų su „radikalais?“ Ar pagrįstai duodamas šis „pavadinimas“?


Manau, kad takoskyra kaip tik ir atsiranda dėl skirtingo požiūrio į politiką, valstybės valdymą, Lietuvos ateities kūrimą. Vieni sako, kad politika – tai kompromisų menas, ir pamiršta apie principus, apie vertybes, apie tautos pasitikėjimo pagrindus. Kiti – kartais net ir būdami nuosaikūs, politikoje vadovaujasi visų pirma principais, kaip antai – padorumo kriterijais, Konstitucijos vertybėmis. Jie yra apšaukiami radikalais, nes nesutinka peržengti esminių ribų, atkakliai jas gina. Kadangi puolimas prieš mūsų valstybės pagrindus tik stiprėja, tenka pabrėžtinai sakyti tiesą, jei norite, rodyti į ją pirštu. „Talibano“ sąvoką panaudojo vienas politologas ir ją taikė visai ne tautininkams. Kai kurie žurnalistai be jokio pagrindo pradėjo klijuoti šią etiketę mums ir ginčytis su įvaizdžiu, kurį patys sukūrė.

    

A.Kubilius ir konservatoriai itin griežtai atsiliepė apie jaunimo iniciatyvą, taikiai vykstančias Kovo 11-tosios eitynes, o savo partijos nariams, dalyvausiantiems (dalyvavusiems) jose grasino išmetimu iš partijos. Buvote vienas iš nedaugelio, gynęs jaunimą. Ko bijo „valdantieji“?


Vieni naudojo šią temą, kaip pretekstą spausti ne tiek jaunimą, kiek apskritai tautininkus. Kiti nesusigaudo ir yra manipuliuojami. Treti yra nuoširdūs liberaliniai anarchistai. Prie jų priskirčiau ir Andrių Kubilių. Gal kai kurių širdyje yra ir tam tikras nepilnavertiškumo kompleksas, vidinis nerimas dėl politikos viršūnių, kurioms jie priklauso,  išdavikiško elgesio. Mes esame tie, kurie pasako, kad karalius nuogas. Kaip visada, aiškiausiai tokius dalykus pasako būtent jaunimas.

   
Pabaigai, ko palinkėtumėte ateinančios šventės, Kovo 11-tosios proga?


Palinkėčiau pergalės nuotaikos. Nes Kovo 11-oji – tai geniali ir didvyriška mūsų tautos pergalė.

 

Lietuvių Tautinis Centras (LTC)

  

Jono Vaiškūno nuotraukoje - Seimo narys, Tautininkų sąjungos pirmininkas Gintaras Songaila

 

2011-ųjų eitynės

Get Adobe Flash player

Spausk "Patinka"

Reklaminis skydelis© 2012 Lietuvių Tautinis Centras | Visos teisės saugomos. El. p. info@tautiniscentras.lt, tel. (8 652) 366 30