LithuanianEnglish (United Kingdom)German (Germany-Switzerland-Austria)

2012-ųjų eitynės

Get Adobe Flash player
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Švedijos Tautinių demokratų partijos sveikinimas
2012-03-11

LT_SE_250
Mano Draugai,

Pirmiausia leiskite man pasakyti, kad būti su Jumis ir švęsti Jūsų Tautinę šventę yra nuostabu! Čia jaučiama fantastinė dvasia, o dar šitiek žmonių!

Prieš kelionę aš pasidomėjau Lietuvos istorija. Jums ne visuomet buvo lengva. Jūs atlaikėte karus, okupacijas ir priespaudą – tai, ko mums, švedams, pasisekė išvengti, tačiau šiandien čia matau tikėjimą ateitimi ir pelnytai užtarnautą pasididžiavimą Jūsų tauta!Taigi, Lietuvos Nepriklausomybės diena! Tikrai yra ką švęsti! Mums, Švedijos Tautinių demokratų partijos delegacijai, yra didelė garbė būti pakviestiems švęsti su Jumis.

Švedijoje mes neturime jokios nepriklausomybės dienos... Taip, mes turime Nacionalinę dieną... Jei pasiskaitytumėte laikraščiuose apie Švedijos Nacionalinę dieną, sužinotumėte, kad ją švenčiame su kebabais ir rytietiškais pilvo šokiais... „Gerosios“ jėgos, lenktyniaudamos, stengiasi paneigti viską, kas švediška, ne tik per Nacionalinę dieną, bet ir kitomis dienomis. Muzikinei grupei, kuri šią dieną sugrotų Švedijos nacionalinę giesmę, būtų nutraukti kontraktai, o jei apsivilktum marškinėlius su Švedijos vėliava, rizikuotum susilaukti smūgio į veidą...

Nes taip ir yra. Švedija, kuri, pasak istorijos, – pataisykite mane, jei aš klystu, – buvo laikoma Skandinavijos „vyresniuoju broliu“ ir pavyzdžiu kitiems, šiandien tėra gėdingas pavyzdys, kaip NEREIKIA daryti, jei norite turėti laimingą ir veikiančią valstybę.

Mes gyvename šalyje, kur politinis elitas pamiršo, kam jie turėtų dirbti, ir mes matome, kad visiškai nesvarbu, už kurią iš „elito“ partijų nubalsuosime, – jos veikia visiškai vienodai ir pasisako už tą pačią sistemą. Mes, Tautiniai demokratai, esame krislas šio „elito“ akyse, mes esame už politiką tautai ir už tikras demokratines vertybes.

Mes matėme, kaip įvairūs švediški bankai klastingai pripumpavo savo pinigų į Baltijos šalis, o švedų bankininkai besistumdydami tarpusavyje stengiasi apiplėšti kaimyninių šalių išteklius. Mes, Tautiniai demokratai, į tai žiūrime su pasišlykštėjimu! Tai neturi NIEKO bendro su pagalba kaimynams atsistoti ant kojų po ilgų sunkių komunistų valdymo metų. Tačiau tai vyksta korumpuotame pasaulyje, kuriame mes šiandien gyvename!

Taigi, kadangi ši korumpuota sistema dirba nepaisydama mūsų sienų, mes, Tautininkai, taip pat privalome bendradarbiauti. Todėl mums yra dvigubai smagiau būti čia šiandien, nes yra be galo svarbu mums būti gerais draugais ir kartu priešintis globaliam mūsų bendro priešo spaudimui! Visi laisvi – prieš priešą, esantį visur! Veikti kartu mums yra itin svarbu, nes jokia atskira šalis negali pasipriešinti spaudimui, kurį globalus elitas meta prieš visus jam nepritariančius! Mes privalome suburti grupę šalių (geriausia būtų visa Europa, Rusija ir JAV), kurios kartu pakiltų į sukilimą vardan savo tautų! Mes matėme, kas nutiks priešingu atveju... Melo, intrigų ir šmeižto paradas, kuriuo visas pasaulis viliojamas suduoti laisvoms ir nepriklausomoms šalims, kaip kad nutiko Vengrijai priėmus naujus bankų įstatymus... Arba Libijai... Karas Libijoje yra didžiulė gėda, ir mūsų visų rankos yra suteptos Libijos žmonių krauju, nes mes nesustabdėme šitos piktadarystės! Mes privalome sunkiai dirbti, kad tai nepasikartotų! Karas visuomet yra pragaras, ir mes jam privalome pasakyti ne!

Mes, Tautininkai, žinome kaip tą galime padaryti! Kartu!

Tai ir yra mūsų žinios stiprybė! Aš galiu, bet kuris iš Jūsų galite imti ir persakyti šią kalbą bet kam pasaulyje – ir tai pavyks! Tai pavyks visur, nes žmonės visose šalyse nori būti nepriklausomi ir gyventi harmonijoje su likusiu pasauliu.

Mūsų pasaulio ateities paslaptis yra paprasta: jums yra gera čia, o mums yra gera ten, ir mes visi esame draugai, bendradarbiaujantys geresnio pasaulio vardan.

Su šiurpuliukais viduje tariu nuoširdžiai ačiū!


Björn Lööf

 

2011-ųjų eitynės

Get Adobe Flash player

Spausk "Patinka"

Reklaminis skydelis© 2012 Lietuvių Tautinis Centras | Visos teisės saugomos. El. p. info@tautiniscentras.lt, tel. (8 652) 366 30