LithuanianEnglish (United Kingdom)German (Germany-Switzerland-Austria)

2012-ųjų eitynės

Get Adobe Flash player
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Bolševikai tegul žino
2012-02-14

Bolševikai tegul žino,
Kad dar kartą žygis bus.
Iš miškų ir iš beržynų
Vyrai jiems paruoš kapus.

Velnias buvo juos išnešęs,
Bet sugrįžo alkani.
Neprašytas mums ne svečias,
Pavaišinsim mirtimi.

Ir sustos prie vyro vyras,
Vėl trispalvė plevesuos.
Ką lig šiol globoja girios
Tie stos ginti Lietuvos.

Kils kaip žiedas dobilėlio,
Mūs brangi tėvų šalis.
Vėl bus laisvas artojėlis,
Vėl gyvenimas atgis.

Už kiekvieną kraujo lašą,
Bolševikai užmokės.
Tegul savo saulę neša,
Jie į Azijos gelmes. 

2011-ųjų eitynės

Get Adobe Flash player

Spausk "Patinka"

Reklaminis skydelis© 2012 Lietuvių Tautinis Centras | Visos teisės saugomos. El. p. info@tautiniscentras.lt, tel. (8 652) 366 30