LithuanianEnglish (United Kingdom)German (Germany-Switzerland-Austria)

2012-ųjų eitynės

Get Adobe Flash player
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Idėja

DSC_0989

Jau tradicinėmis tapusių Kovo 11-osios eitynių tikslas – drauge atšvęsti Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės dieną, pagerbti garbingus kovotojus, paskatinti ateities kartas.

Eitynės buvo ir yra laisvai susiburiančio patriotiškai nusiteikusio jaunimo šventė, kuri eilę metų vyko savaime, neformaliai.

Eitynių pradžia laikomi 2000-ieji metai, kuomet Vilniaus "Žalgirio" fanų bei neformalaus "Skinų" judėjimo narių grupelė pražygiavo nuo Sereikiškių parko iki buvusių Geležinkeliečių rūmų, kuriuose vyko roko koncertas, skirtas Nepriklausomybės atkūrimo 10-mečiui paminėti. Tuo metu eitynėse dalyvavo palyginus nedaug - apie penkiasdešimt žmonių, tačiau kiekvienais metais jų skaičius vis augo.

2008 metais iš valdžios ir ypač iš antivalstybinių kosmopolitinių susivienijimų pusės buvo pradėtas spaudimas, stengiantis šį renginį apšmeižti ir uždrausti. Neformalaus tautinio žygio dalyvius ėmė ginti tais pačiais metais įkurtas Lietuvių Tautinis Centras (LTC), kuris pasisako už patriotinių ir tautinių tradicijų palaikymą, leidžiant švęsti valstybines šventes laisvai.

Nuo 2009 m. legalių patriotinių Kovo 11-osios eitynių organizatoriai – Lietuvių Tautinis Centras (LTC), Lietuvių Tautinio Jaunimo Sąjunga (LTJS) ir neformali organizacija Nacionalinis Frontas.

       
LTC pasaulėžiūroje tauta yra savaiminė vertybė, o sava tautinė valstybė etninėje-istorinėje teritorijoje – fundamentali kiekvienos tautos teisė. LTC gerbia istorinę Lietuvos sanklodą, jam brangus kiekvienas Lietuvos pilietis, kiekvienas, kuriam Lietuva yra Tėvynė.

Lietuva susikūrė ir atsikūrė tautiniu, o ne kosmopolitiniu pagrindu.

    

Būtent Lietuvių Tauta įvardinta ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje kaip Lietuvos Valstybės Kūrėja:


LIETUVIŲ TAUTA

– prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos Valstybę,

– jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos Statutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis,

– šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę,

– išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius,

– įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje - nepriklausomoje Lietuvos Valstybėje,

– puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę,

– siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės, atgimusios Lietuvos Valstybės piliečių valia priima ir skelbia šią KONSTITUCIJĄ.

 

2 straipsnis
Lietuvos Valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.

  

  

Lietuvių Tautinis Centras (LTC)

 

2011-ųjų eitynės

Get Adobe Flash player

Spausk "Patinka"

Reklaminis skydelis© 2012 Lietuvių Tautinis Centras | Visos teisės saugomos. El. p. info@tautiniscentras.lt, tel. (8 652) 366 30